New Aroma ® Scent Solutions Marketing vôní

"Tvoj úspech sa vznáša vo vzduchu"
New Aroma ® Scent Solutions

„75% emócií, ktoré sa nám denne vynárajú, sú spôsobné čuchom. Hneď po zraku, je to najdôležitejší zmysel, ktorý máme.“ M. Lindstrom

www.newaroma.sk